Ana Sayfa      Muğla      48Tatil      Siyaset      Tarım      Alışveriş      Sağlık      İlçelerden Haberler      Otomotiv      48 gayrimenkul      Spor   
 
Ana Sayfa > Ana Sayfa

DÜNYA LİDERİ ATATÜRK ULUSLARARASI ETKİNLİKLE ANILDI
12 Kasım 2017
Feyzioğlu: Tarih ders almayanlar için tekerrür eder Akıncı: Atatürk, sadece Türkiye için değil tüm dünya için eşsiz bir değerdir
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


Türkiye Barolar Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 79. Ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Dünya Lideri Atatürk” adlı anma programı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, diplomatik misyon, ulusal ve uluslararası avukatlık örgütlerinin temsilcileri, baro başkanları, akademisyenler, sendika ve meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) temsilcilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren konuşmalar yaptıkları programa Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Gürcistan, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kosova, Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Tataristan avukatlık örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Hukukçular Birliği Başkanı katıldı.  
Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya Prof. Dr. Mehmet Haberal da konuk oldu. Anma etkinliği; Antalya, Trabzon, Kırşehir,  Gümüşhane/Bayburt, Gaziantep, Kırklareli, Ankara, Kayseri, Aksaray Tekirdağ,  Aydın, Şanlıurfa, Düzce, Erzincan, Sinop, Balıkesir, Muğla, Ordu, Malatya, Amasya, Kütahya Bingöl, Zonguldak, Eskişehir Baro Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Av. Serdar Yasun’un yönetimindeki Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği topluluğu bir dinleti sundu.
Gülgün Feyman’ın sunumunu üstlendiği etkinlikte ünlü ressam Yaşar Çallı’nın paha biçilmez Atatürk Tablosu da sergilendi.
BİZ ARTIK ULUSLARARASI BİR AİLEYİZ
Anma etkinliğinin ilk konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yaptı. Konukları tek tek selamlayan Feyzioğlu, “Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın üstendikleri toplumsal sorumluluk gereği, mesleki faaliyetlerimizin yanında gerek kendi toplumumuzla gerek uluslararası toplumla kucaklaşma ve birlikte çalışma yükümlülüğümüz var. Bu çerçevede insan hak ve özgürlüklerine kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Çoğulcu katılımcı demokrasiyi mesleğimizin şartı görüyoruz. Hukukun üstünlüğü biz hukukçular, biz avukatlar için hava kadar, su kadar vazgeçilmez diyoruz” diye konuştu. Feyzioğlu, “Biz çok büyük bir aileyiz, artık uluslararası bir aileyiz” vurgusu yaptı.
Feyzioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
Toplumlar kendilerini dönem dönem sorunlar yumağı içinde bulabilirler. Hiç istemedikleri, hiç beklemedikleri açmazlarla karşılaşabilirler.
Tarihsel deneyimlerle de sabit olduğu üzere; her toplum yaşadığı sorunlar karşısında çıkış yolunu, kendi geçmişine, kendi gerçeklerine dayanarak bulmalıdır. Bir toplum ancak bu şekilde geleceğe doğru emin adımlarla yürüyebilir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz ve tüm dünyada hayranlık uyandıran Türk Devrimi, söylediklerimizin en açık ispatıdır. Atatürk, Milletimizin gerçeklerinden yola çıkmış, her zaferi Milletimize önderlik ederek kazanmış ve Milletimize mal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak zaferi, ortak kaderi, aydınlık geleceğidir.
***
Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder.
Osmanlı İmparatorluğu’nu, çok hukukluluk ve her alanda bilimsel düşünceden uzaklaşmış olma çökertmiştir.
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte; insana kulluktan vatandaşlığa geçişi sağlamak için bir yandan hukuk, diğer yandan eğitim devrimleri ardı ardına sıralanmıştır.
Kula kulluk etmeyen, sorgulayan, araştıran, en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu bilen “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme” iradesi, vatandaşlık bilinci ile şekillenmiş bir toplum yaratmayı amaçlamıştır.
Toplumun en önemli değeri insandır. Refah toplumuna; özgür düşünen, kendini hurafelerin kalıplarına hapsetmeyen, yaratıcılıklarının önündeki engeller kaldırılmış bireylerle ulaşılabilir. 
Hedef olarak belirlenen “çağdaş uygarlık düzeyinin de üstüne çıkmak” ancak böyle bir toplum yaratmakla mümkün olabilir. Toplumları demokratik yapan da böyle bireylere sahip olmasıdır.
Yine tarih göstermiştir ki; hiçbir otoriter ve totaliter rejim, insanın doğasındaki özgürlük tutkusu karşısında kalıcı olmamıştır.
***
Atatürk’ün yaptığı ilk devrim, Anadolu’ya ayak bastıktan sonra üniformasını çıkarıp, milletin sivil bir ferdi olarak toplumu örgütlemeye başlamasıdır. Mustafa Kemal, her adımda milli iradeyi oluşturmak adına kongreler düzenlemiş, sandığı ortaya koymuş ve Millet Meclisi’ni toplamıştır. Böylece, Bağımsızlık Savaşımız, bir milli mücadele olarak örgütlenmiştir.
***
“Köylü milletin efendisidir” diyen Atatürk, hem tarımda yapılacak devrimler yoluyla bir üretim toplumuna dönüşeceğimize işaret etmiş hem de bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel anlayışını ortaya koymuştur. O anlayış, “devletin vatandaş için var olduğu” kabulüne dayanan, insanı merkeze alan anlayıştır.
***
Büyük Atatürk ve arkadaşlarının başardıkları devrimlerin önde gelen amaçlarından biri de; oluşturulacak özgür düşünce ortamında bilim, kültür ve güzel sanatlar başta olmak üzere, topyekûn bir toplumsal gelişme ve kalkınmadır.
***
“Yurtta barış dünyada barış” ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerindendir. Bu ilke, milli menfaatlerimizi başka devletlerin milli menfaatlerini ihlal etmeden saygınlıkla korumamızı sağlayan kararlılığın ifadesidir.
***
Toplumsal barışın haritası; demokrasidir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür. Irkçılıktan, mezhepçilikten, her türlü ayrımcılıktan uzak eşit yurttaşlıktır. Bütün inançlara saygılı laikliktir. Sosyal devlet, bizi millet yapan eşit vatandaşlık paydasının kurucu unsurudur.
Bir devlet, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü esas almış, böylece vatandaşlarına ayrım yapmaksızın fırsat eşitliğini sağlamışsa, o devlet, toplumunun insan potansiyelinin azamisini değerlendiriyor demektir.
Hukuk devleti, hiçbir vatandaşı için ayrım gözetmeksizin herkese hukuki güvenlik sağlar. Böylece bireyler, attıkları her adımın hukuki sonuçlarını öngörebilirler. Keyfi bir işleme tabi tutulmayacaklarından emin olarak, kendilerini özgürce ifade edebilir, maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilirler.
***
Din düşmanlığını reddeden ancak bir dinin, mezhebin veya inancın diğerine tahakkümünü de kabul etmeyen, egemenliğin ilahi değil, insana ve dolayısıyla millete ait olduğunu benimseyen laiklik anlayışı; demokrasinin, özgürlüklerin, kısacası özgür ve güvenli yaşamanın ön koşuludur.
Yalnızca laik bir devlette aklın ve bilimin rehberliği esas alınır. Sadece laik devlette her vatandaş, kanun önünde diğerine eşittir. Türk kadını ancak Cumhuriyet’in laik hukuk devrimleriyle yasalar önünde eşit hale gelmiştir.
***
Bugün hem Türkiye hem Ortadoğu, “din ve mezhep ayrımcılığı” ve “ırkçılık” olmak üzere iki derin fay hattı üzerinde bulunmaktadır.
Türkiye’nin ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgenin tek çıkış yolu, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ve insan haklarıdır. Çünkü ancak insan haklarına saygılı demokratik bir düzende herkes eşittir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve istisnasız her vatandaşımızın üstün menfaati, milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasındadır.
Atatürk ve Cumhuriyet, “biz” kavramının en güçlü temelidir.
Hangi dinden, mezhepten, inançtan, siyasi görüşten geldiğine bakmaksızın toplumda yaşayan her bireyi eşit gören Atatürk Milliyetçiliği; bölünmenin, parçalanmanın, yok olup gitmenin karşısındaki yegâne dayanak noktasıdır.
***
Yaşadığımız sorunlara toplumda karşılık bulacak bir çözüm üretmek için, gücünü toplumun köklerinden alan bir yol bulmak zorundayız.
Anadolu’nun geçmişinde insanı, aklı ve bilimi esas alan bir düşünce sistemi vardır. Hacı Bektaş Veli’nin “ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” sözü, Yunus Emre’nin ve Mevlana’nın insanı ve sevgiyi yücelten dizeleri, Veysel Karani, Taptuk Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Evran, Ahmet Remzi Dede ve daha nicelerinin fikriyatı, Cumhuriyet kültürümüzün sağlam dayanaklarını oluşturmaktadır.
Anadolu’nun hafızasını, geleneklerini, yaşam biçimini oluşturan, iz bırakan veliler ile Atatürk’ün akılcı, bilimci ışıklı yolu bir değerler sistemi olarak çıkış yolumuzdur.
***
Görev belgemiz Gençliğe Hitabe’dir.
Sözümüz Atamıza ve Milletimizedir.
Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar yaşayacaktır.
ATATÜRK, SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL TÜM DÜNYA İÇİN EŞSİZ BİR DEĞERDİR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, programı düzenleyen Türkiye Barolar Birliği’ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli ve eşsiz bir değerdir. Güç koşullar altında halkını özgürlüğe kavuştururken sergilediği üstün başarı, evrensel ilham kaynağıdır. Koyduğu ilkelerse halen geçerliliğini koruyan birer yol göstericidir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıslı Türklerinin, bir asra  yakın süredir Mustafa Kemal Atatürk’e  sarsılmaz bir sevgiyle bağlılıklarını sürdürdüğünü belirten Akıncı, “Ada,  Kurtuluş Savaşı boyunca İngiliz sömürgesi olduğu halde Kıbrıslı Türkler  Anadolu’ya maddi manevi destek vermenin yollarını arayıp bulmuşlardır” diye  konuştu.
Kurtuluş Savaşı döneminde bazı Kıbrıslı Türklerin gönüllü olarak Anadolu'ya gittiğini, cephelerde savaştığını ve kurtuluş mücadelesine karınca kararınca destek olabilmek için Ada’nın değişik yerlerinde bağış kampanyaları düzenlendiği anlatan Akıncı, değişik mekânlarda sahnelenen tiyatro oyunlarında hem Mustafa Kemal sevgisinin işlendiğini hem de Anadolu’ya gönderilmek üzere maddi kaynak oluşturulduğunu hatırlattı.
O dönemde Anadolu cephesinden gelen her güzel haberin,  Kıbrıs'ta coşkulu meydan kutlamalarına vesile olduğuna işaret eden Akıncı, “Sömürge  valisi, Anadolu’da elde edilen zafer sonrasında Kıbrıs’ta yapılan kutlamalar  karşısında hayretini gizleyememiş ve ‘Sizlere ne oluyor? Mustafa Kemal'in ne  yüzünü gördünüz ne de sesini duydunuz. Buna rağmen sokaklara dökülüp, zaferlerini  kutluyorsunuz’ demekten kendisini alamamıştı” ifadelerini kullandı.
Kıbrıslı Türkler arasında Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığın Kurtuluş Savaşı sonrasında da artarak devam ettiğini dile getiren Akıncı, Kıbrıs'ın, Misak-ı Milli sınırları içinde yer almamasına rağmen, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde hayata geçirilen reformlara Kıbrıslı Türklerin hiçbir baskıya gerek kalmadan en erken zamanda uyum sağladığını söyledi. 
Akıncı, laikliğin, Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez bir ilke olmayı sürdürdüğünü belirterek, “Kıbrıslı Türkler, inanç özgürlüğüne kusursuz saygı, laiklik ilkesine sonsuz sadakat duymaktadırlar. Bu, onların Atatürkçü yanlarının en önemli göstergelerinden biridir” dedi.
“Atatürk’ün, çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşma hedefi bugün hepimiz için geçerliliğini sürdürmektedir” diyen Akıncı, sayısız askeri başarının sahibi Atatürk'ün, her askeri ve siyasi zaferin ekonomik zaferle taçlandırılmasının şart olduğunu söylemekten de geri durmadığını belirtti.
Türkiye ve KKTC'nin, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme kaydetme,  demokrasiyi güçlendirme, kültür ve sanat alanına yatırım yapma, bilimi ve eğitimi  önemseme görevini artırdığını söyleyen Akıncı, “Dünyamızın en geniş refahın  sağlanması için daha eşitlikçi ilişkilere, huzur için ise daha barışçı  yaklaşımlara ihtiyaç duyduğu çok açıktır” dedi.
“Bizler, Kıbrıslı Türkler olarak ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyen Atatürk’ün gösterdiği yolu kararlılıkla yürüdük, bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz” diye konuşan Akıncı, Kıbrıs sorununa da değinerek, Kıbrıs’ta yıllardır süren sorunun, barışçıl ve adil bir çözüme kavuşturulması için son iki yılda yoğun çaba harcadıklarını, soruna taraf olan tüm kesimlerin kazançlı çıkacağı bir ortaklığın kurulabilmesi için yapıcı bir tutum sergilediklerini ifade etti.
Akıncı, “Çözüm arayışımızı sürdürürken, yine Atatürk’ün, ‘Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür’ diyen büyük önderin yolundan şaşmadık. Toplumumuzun özgürlüğüne ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek yaklaşımların karşısında durduk” diye konuştu.
DOST VE KARDEŞ ÜLKERİN MESLEK ÖRGÜTLERİ DÜŞÜNCELERİNİ DİLE GETİRDİ
Atatürk’ü anma etkinliğinde Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Hukukçular Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. İlham Rahimov, Bosna-Hersek Barolar Birliği Başkanı Av. Nikica Gržić, Dağıstan Cumhuriyeti Avukatlar Odası Başkanı Av. Akif Beibutov, Kazakistan Cumhuriyet Barosu Başkanı Av. Anuar Tugel, Kosova Barolar Birliği Başkanı Av. Osman Havolli, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Ünver Bedevi, Kırgızistan Barolar Birliği Başkanı Av. Gulniza Kojomova, Moğolistan Avukatlar Birliği Başkanı Av. Ganbaatar Banzragch, Tacikistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Yeterlilik Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Bahodur Saidov, Azerbaycan Barolar Birliği Temsilcisi Av. Shahmar Mamedov, Gürcistan Barolar Birliği Temsilcisi Av. David Asatiani, Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Hukukçular Birliği Türkiye Başkanı Dr. Tuğrul Veli yaptıkları konuşmalarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:




Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ana Sayfa Haberleri

Başlık Tarih
 
FEYZİOĞLU, ATATÜRK BÜSTÜNÜ TEMİZLEDİKTEN SONRA ÇİÇEK BIRAKIP SELAM DURAN MEHMET AMCAYI BULDU 15 Kasım 2017
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ BAŞKAN TOKAT’I ZİYARET ETTİ.14 Kasım 2017
Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma programı çerçevesinde Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. 13 Kasım 2017
Yavru balıkların yolculuğu 40 saat sürdü07 Kasım 2017
Özalp Öğrencilerinden Spor Maketleri06 Kasım 2017
Sahil Güvenlik 02 Kasım 2017
AB Hibeli Büyükşehir Projesi Açılış Toplantısı 3 Kasım’da01 Kasım 2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017 / 10 ) 31 Mart 2017 tarihli 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30 Ekim 2017
90. yıl anısına Nutuk’tan Seçmeler kitabı yayımlandı27 Ekim 2017
MİTSO'DA KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 28 Eylül 2017
Apiterapi Teknik Gezisi Yapıldı26 Eylül 2017
Bozkırın Tezenesi türküleriyle anıldı.26 Eylül 2017
Özalp Okulları yeni eğitim ve öğretim yılına muhteşem gösteriler ile başladı19 Eylül 2017
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil’in 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi mesajı18 Eylül 2017
TEV SOMALI BURSİYERLERLE ‘UMUT’ PİKNİĞİ’NDE BULUŞTU18 Eylül 2017
2017 Green Card başvuruları 3 Ekim’de başlıyor18 Eylül 2017
Türkiye balık tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde16 Eylül 2017
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 15 Eylül 2017
Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı:13 Eylül 2017
SON DAKİKA! 13 Eylül 2017
TEGV’de Yeni Etkinlik Yılı Başlıyor!12 Eylül 2017
Sabancı Üniversitesi gıdaların raf ömrünü uzatan nano-kil katkılı ambalaj geliştirdi12 Eylül 2017
Yaşar Kemal’i, Doğum Gününde Madame Tussauds’da Ziyaret Edin09 Eylül 2017
Kızılay, Arakan için yardım kampanyası başlattı08 Eylül 2017
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU 08 Eylül 2017
TÜRKİYE’DE 213 BİN BOŞANMA DAVASI AÇILDI07 Eylül 2017
YÖREMİZİN DEPREM GERÇEĞİ MİTSO'DA ANLATILACAK07 Eylül 2017
TRAFİK KAZALARI EĞİTİM İLE AZALIR!06 Eylül 2017
Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i buluta sıcak bakıyor 05 Eylül 2017
Öğrencilerin yurt maratonu başladı05 Eylül 2017
​Bayramda doğaya davetlisiniz… 30 Ağustos 2017
30 Ağustos Zafer Bayramı Bodrum'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor30 Ağustos 2017
Adalet Kurultayı’nda Yörük Türkmen’leri konuştu vekiller dinledi30 Ağustos 2017
ADLİ BİLİMLER'İN ELİ AYAĞI: OTOPSİ YARDIMCILIĞI 30 Ağustos 2017
Çocuklar kurban kesimini görmeli mi?28 Ağustos 2017
HAYALİNİZDEKİ BÖLÜME SINAVSIZ GİRİN28 Ağustos 2017
TEKNELERDE TÜRK BAYRAĞI DÖNEMİ BAŞLADI27 Ağustos 2017
İzmir Fuarı En Güzel ve Özel Misafirlerini Ağırladı24 Ağustos 2017
86.İzmir Enternasyonal Fuarı’na Görkemli Açılış 21 Ağustos 2017
TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ EMLAK KÖPRÜSÜNÜN YENİ ADIMI BODRUM’DA ATILDI17 Ağustos 2017
Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere MÜSİAD’dan Tam Destek16 Ağustos 2017
ENERJİ FİYATLARI SON 2 AYDA YÜZDE 15 ARTTI15 Ağustos 2017
Deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalardaki asansörler daha güvenli15 Ağustos 2017
TİM ve birlik seçimlerinde iki dönem kuralı uygulanacak15 Ağustos 2017
AKUT Bilgilendiriyor…04 Ağustos 2017
SGK ile sistem entegrasyonunu tamamlayan TEB, emekli ikramiyelerini ödemeye başladı04 Ağustos 2017
Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası başladı02 Ağustos 2017
Ne toz bulaşsın, ne de virüs02 Ağustos 2017
Ortadoğu’da artan balık ihtiyacını Kılıç Deniz karşılıyor30 Temmuz 2017
SERAMİKSAN SPOR KULÜBÜ ALTYAPI TAKIMLARI SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI18 Temmuz 2017
YEŞİLAY 4 KITADA 34 ÜLKE İLE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYOR18 Temmuz 2017
MÜSİAD yeni dönemde yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği ilan etti11 Temmuz 2017
KOBİ VE GİRİŞİMCİLER ARABULUCULUK SİSTEMİNİ KEŞFEDİYOR…16 Haziran 2017
Pegasus kabin memuru, uçuş sırasında bir bebeğin hayatını kurtardı09 Haziran 2017
Çocuğunuzu Karneye Göre Değerlendirmeyin!07 Haziran 2017
Kur’an-ı Kerim, Türkiye’nin gündemi oldu07 Haziran 2017
Girişim hikayeleri gençler için anlatıldı30 Mayıs 2017
3. Ulusal Karikatür Yarışması Sonuçlandı29 Mayıs 2017
Bol soru çözenin refleksleri artırıyor28 Mayıs 2017
20. Tarihi Batı Anadolu Rallisi Başladı27 Mayıs 2017
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ilk günün birincisi Mustafa Uyanık27 Mayıs 2017
26. MEF ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU26 Mayıs 2017
-BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE DİPLOMA HEYECANI26 Mayıs 2017
Sosyal Medyanın Olumsuz Etkileri Filmlere Konu Oldu26 Mayıs 2017
İpek Yolu’nun Kalbi İstanbul Yeni Havalimanı’nda atacak26 Mayıs 2017
Pegasus’a Operasyonel Mükemmellik Ödülü26 Mayıs 2017
TÜRKTRAKTÖR ŞANLIURFALI ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE COŞKULU BİR HASAT ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ22 Mayıs 2017
Tarihi İpek Yolu Ticaretin Merkezi Oluyor18 Mayıs 2017
19 Mayıs’ta bayram havası ANKAmall’da…18 Mayıs 2017
Gençler için bilişimde en gözde meslek Yazılım Geliştirme Uzmanlığı18 Mayıs 2017
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Antalya’ya iyi geldi17 Mayıs 2017
SGK MÜDÜRLERİNDEN ARICAN’A ZİYARET17 Mayıs 2017
Engelsiz Kariyer Yolculuğu’ TEMSA’ya ödül getirdi16 Mayıs 2017
Türkiye Paramanya Turu Ankara ayağı ile devam etti16 Mayıs 2017
Aracınıza Ait Tüm Bilgiler My ALD’De15 Mayıs 2017
ALANYA TURİZMİ TELEFERİK İLE CANLANACAK15 Mayıs 2017
MUĞLALI GENÇ MUCİTLER ULUSLARARASI BİLİM MARATONUNDA ÖDÜLE KOŞUYOR 11 Mayıs 2017
ANADOLU MEDYASI FETHİYE’DE BULUŞUYOR11 Mayıs 2017
Klima alırken ve kullanırken dikkat etmemiz gereken püf noktalar11 Mayıs 2017
Anne karakterleriyle gönüllere dokunan unutulmaz kadınlar11 Mayıs 2017
Öğretmenin Kimyası” Kimya ve Fen Öğretmenlerini Ankara’da Buluşturdu11 Mayıs 2017
TEKSAN JENERATÖR SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLERİ İLE IDEF’17’DE11 Mayıs 2017
TÜYAP ADANA GURME 2017 ÇUKUROVA GIDA VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI ADANA KEBABI İLE AÇILDI..11 Mayıs 2017
TÜYAP ADANA GURME 2017 ÇUKUROVA GIDA VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI ADANA KEBABI İLE AÇILDI..11 Mayıs 2017
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACEN TARAFINDAN ULUSLARARASI DÜZEYDE AKREDİTE EDİLEN İLK VE TEK FAKÜLTE OLDU11 Mayıs 2017
KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI08 Mayıs 2017
Tasdix ile tüm fikirler güvence altında06 Mayıs 2017
VERGİ YAPILANDIRMA BORÇLARINA SON ŞANS05 Mayıs 2017
Yöneticilerin yüzde 95’i önce imaj diyor05 Mayıs 2017
TürkTraktör, Kocaeli’ndeki kız öğrencileri05 Mayıs 2017
TürkTraktör, Kocaeli’ndeki kız öğrencileri05 Mayıs 2017
Dev Balonlar Caddebostan’da26 Nisan 2017
LÖSEV’DEN ANLAMLI KUTLAMA24 Nisan 2017
Çünkü ‘Anne’, ‘Mutluluk’ demek…24 Nisan 2017
BURN ELECTROPOL FESTİVALİ 29 NİSAN'DA MASLAK ARENA'DA!24 Nisan 2017
TEOG’a az kaldı diye stres yapmayın!22 Nisan 2017
Bilgi Eğitim’de Psikanaliz Seminerleri Başlıyor17 Nisan 2017
Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Oy Kullanırken Yapılması Gerekenler Gelen Kutusu 13 Nisan 2017
Doğu Afrika’nın en hızlı treni için 1.1 milyar dolarlık projenin temeli atıldı!13 Nisan 2017
FRANSIZ GAZETECİ KOYLARIMIZA HAYRAN KALDI12 Nisan 2017
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 40. Yılında Kuzey Afrika Bölgesi ve Katar’ı Ağırlıyor12 Nisan 2017
BASIN DUYURUSU 12 Nisan 2017
1.SİNEMA GÜZELİ FİNALİSTLERİ KUTLAMA YEMEĞİNDE BULUŞTU12 Nisan 2017
Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu 12 Nisan 2017
ODTÜ ve ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLÇEMİZ KÖYCEĞİZ DE10 Nisan 2017
Sınavdan Bir Gün Önce Ders Çalışmayı Bırakın10 Nisan 2017
GÜNDE KAÇ SAATİMİZ TELEFON BAŞINDA GEÇİYOR?10 Nisan 2017
ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI’NDA BİREYSEL BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLIYOR 10 Nisan 2017
Kayıp Enerji En Az Denizli’de10 Nisan 2017
Elcik'te "Konuşabildiğim Kadar Varım"07 Nisan 2017
HATAY COĞRAFİ İŞARETLER TOPLANTISI07 Nisan 2017
“GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN YARIŞMASI”NA BAŞVURULAR AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK07 Nisan 2017
YGS sonuçlarını bir yana bırakın LYS’ye odaklanın!30 Mart 2017
Akıllı telefon ile uyuşturucu yer mi değiştiriyor?30 Mart 2017
GÖZLÜK CAMINIZI MESLEĞİNİZE GÖRE SEÇİN29 Mart 2017
Türkçe ve Matematik Netleri Düştü29 Mart 2017
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı binlerce vatandaşı ağırladı 29 Mart 2017
İRFAN DEĞİRMENCİ MARMARİS 2. KİTAP GÜNLERİ'NİN KONUĞU OLDU29 Mart 2017
BORGİP’İN İKİNCİ TOPLANTISI GARANTİ BANKASI’NIN DESTEĞİYLE MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK27 Mart 2017
İSTANBUL CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI27 Mart 2017
DİLENCİLERE KARŞI TABELALI UYARI.25 Mart 2017
Harika Matematik Sergisi çocukların beğenisini kazandı25 Mart 2017
Çocuklar sıradışı fikirler geliştiriyor, biz onların fikirlerini öldürüyoruz25 Mart 2017
TÜRKİYE’DE KAÇAK, TAKLİT VE SAHTE ÜRÜN TİCARETİNİN ULAŞTIĞI BOYUT AÇIKLANIYOR24 Mart 2017
Teröre karşı öfke iyimserliği artırıyor24 Mart 2017
İHRACATA YEŞİL PASAPORT DOPİNGİ RESMEN BAŞLADI24 Mart 2017
Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmen Olayı Hakkında24 Mart 2017
13. KADİR HAS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU23 Mart 2017
Fethiye’ye 10 Milyon TL’lik Eğitim Yatırımı 22 Mart 2017
Yapay zeka: Bosch, otomobillere öğrenmeyi öğretiyor21 Mart 2017
ÇATIDER’den Tüketici Hakları Haftası’nda uyarı21 Mart 2017
Bodrum Moskova arası charter uçuşlar başlıyor 18 Mart 2017
Kızılay’dan Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümünde Kırık Buğday Çorbası17 Mart 2017
TELEVİZYON AİLE İÇİ İLETİŞİMİ SABOTE EDİYOR17 Mart 2017
Emeklilik balayı gibi gelse de yıpratıyor dikkat!16 Mart 2017
Fibaemeklilik’ten sektörde bir ilk: Fon yönetiminde “seçme hakkı” dönemi16 Mart 2017
Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması olan 2017 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri finalinde 4 Türk fotoğrafçı yer alıyor16 Mart 2017
Kızılay İyilik filosuna 55 araç daha kattı14 Mart 2017
Kızılay İyilik filosuna 55 araç daha kattı14 Mart 2017
Annaçlar ve Opet Fuchs güçlerini birleştirdi.14 Mart 2017
Muğlalılar Çanakkale’de O Anları Yaşadı14 Mart 2017
KGK EGE BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ14 Mart 2017
Türk balıkları Meksika yolcusu14 Mart 2017
Yabancı dil sıralamasında sonlardayız13 Mart 2017
UMUT VAKFI- SİLAHLI ŞİDDET RAPORU “ 2016 YILI KADIN CİNAYETLERİ” HARİTASI13 Mart 2017
YGS’DE ÖĞRENCİLERİ MATEMATİK ZORLADI12 Mart 2017
OTANTİK MOTİFLER GÖZ KAMAŞTIRDI11 Mart 2017
BAŞKAN OTGÖZ KADIN PERSONELLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI09 Mart 2017
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 04 Mart 2017
EMD'den dayanışma ziyareti04 Mart 2017
Dünya genelinde e-fatura hacmi yüzde 20 arttı04 Mart 2017
TEB’den emekliye özel promosyon ödemesi04 Mart 2017
İDO araba vapur hatlarında yeni tarife ve indirim uygulaması başlattı01 Mart 2017
TEMA Vakfı Antep’te anıt ağaç adaylarını belirledi01 Mart 2017
MUHASEBE HAFTASI KUTLANDI28 Şubat 2017
MİTSO UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLADI.27 Şubat 2017
YEŞİLAY 97. YAŞINI COŞKUYLA KUTLUYOR27 Şubat 2017
KİLİS YATIRIM İÇİN CAZİB E MERKEZİ OLDU27 Şubat 2017
BM Türkiye yeni temsilcisi Türkiye’deki ilk özel sektör ziyaretini Türk Telekom’a yaptı26 Şubat 2017
MOTOBIKE ISTANBUL FUARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ 26 Şubat 2017
“İŞLETMELERİN YÜZDE 70’İ HİBELERDEN HABERSİZ”26 Şubat 2017
FATURA İTİRAZLARI HAKKINDA AYDEM’DEN AÇIKLAMA26 Şubat 2017
Orta Afrika Ülkeleri Kuraklığın Pençesinde26 Şubat 2017
The Ritz-Carlton, İstanbul, sosyal projeleri ile otelcilik sektörüne öncülük ediyor25 Şubat 2017
TİCARET ODALARI ARASINDA EN İYİ HİZMET VEREN ODANIN BODTO OLDUĞU TESCİLLENDİ25 Şubat 2017
FEYZİOĞLU’NDAN DEPREMZEDELERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ25 Şubat 2017
Türk Eğitim Derneği’nin Bursluluk Sınavı Yapıldı25 Şubat 2017
DRONE TÜRK ANYALYA EĞİTİMLERİ BAŞLADI25 Şubat 2017
GEKA Muğla İl Yatırım Destek Tanıtım Toplantısı Vali Amir Çiçek Başkanlığında Yapıldı.25 Şubat 2017
Güne BağlantıSabah Saat 10’da Deneme Testi Çözerek Başlayın24 Şubat 2017
Harika Matematik Sergisi 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında eşzamanlı olarak24 Şubat 2017
Türkiye, SEA-ME-WE 5 ile kıtalar arası telekomünikasyon merkezi olacak22 Şubat 2017
Adidas, En Beğenilen ve Tercih Edilen Spor Malzemeleri Markası Seçildi22 Şubat 2017
ONLİNE SEYAHAT HARCAMALARI 26 MİLYAR TL’YE ULAŞTI22 Şubat 2017
Erkekler güzel kadından korkuyor!21 Şubat 2017
Doğtaş Kelebek Mobilya’dan istihdam seferberliğine destek21 Şubat 2017
MİTSO'da Milaslı işadamlarıyla bir araya gelen Vali Amir Çiçek çağrıda bulundu: 21 Şubat 2017
Metro yolcuları Kızılay için kan verdi20 Şubat 2017
Bir varmış bir yokmuş Kız Kulesi Bolu Dağı’na taşındı!19 Şubat 2017
Fethiye Belediyesi Huzurevinde Yangın Tatbikatı Yapıldı19 Şubat 2017
TARKAN’dan Eğitime Büyük Destek19 Şubat 2017
“Anadolu 500 Ödülleri”, TEB’in desteğiyle 13’üncü kez sahiplerini buldu18 Şubat 2017
KIZILAY İLE KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI18 Şubat 2017
ATATÜRK BARAJINDAKİ KAÇAĞA MÜDAHALE EDİLİYOR18 Şubat 2017
MUTSO AKADEMİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI13 Şubat 2017
İl Jandrma Komutanlığı Bülteni12 Şubat 2017
İstihdana Asıl Etki KOBİ'lerden Gelecek12 Şubat 2017
“İyi Dersler Şoför Amca” web sitesi yenilendi12 Şubat 2017
Anayasa değişikliği konulu toplantı Fethiye de09 Şubat 2017
LSV DÜKKÂN’DAN “EN İYİ HEDİYELER” SEVGİ GÜNÜ’NE HAZIR08 Şubat 2017
GEKA 91. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın’da Yapıldı 07 Şubat 2017
İkinci Öğretim Dönemine Planlı Başlayın02 Şubat 2017
Egeli ihracat şampiyonları ödüllerini Ekonomi Bakanı’ndan alacak02 Şubat 2017
Antalya Kadın Müzesi, “Jale İnan Yılın Kadını Ödülü” Avukat Sibel Önder’in02 Şubat 2017
D-MARİN VE JOTUN BOYA’DAN EĞİTİM01 Şubat 2017
‘Mor Yaşam’da Çalışmalar Sürüyor01 Şubat 2017
TÜMSİAD ÜYELERİ TİCARETİ CANLANDIRMAK İÇİN BULUŞTU30 Ocak 2017
Gezdiğin, gördüğün, yediğin, içtiğin sana kalsın; paylaşma12 Ocak 2017
Antalya Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor12 Ocak 2017
FETHİYE ÖZEL ATA TEOG 1'DE TAM PUAN ALDI10 Ocak 2017
Kar esaretini “aile içi iletişim” fırsatına çevirin!09 Ocak 2017
Kelebek Mobilya, sektörünün en itibarlı markası seçildi07 Ocak 2017
Çinliler’den boşalacak Amerikan pazarına Türk ev tekstili girecek Trump’ın Çin karşıtlığı Türk ev tekstiline yarayacak07 Ocak 2017
Şehit öğrencisi Rektörü gözyaşlarına boğdu!06 Ocak 2017
TİM Başkanı, 2016’da ihracatı olumsuz etkileyen üç temel zorluğa dikkat çekti06 Ocak 2017
BAHÇEŞEHİR OKULLARINDAN 91 ÖĞRENCİ TEOG 1’DE TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI06 Ocak 2017
İAÜ ÖĞRENCİSİ UNIVERSIADE YOLCUSU!04 Ocak 2017
Reina Katliamı Lübnan Vatandaşları Çalışmaları Basın Açıklaması03 Ocak 2017
TİCARET SİCİL HARÇ TAHSİLATI ARTIK BODTO’DA 03 Ocak 2017
Capacity AVM’ye Mitsubishi Electric imzası03 Ocak 2017
Terörün psikolojik reçetesi: ‘Birlik Olmak’03 Ocak 2017
HAKSIZ REKABET TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR03 Ocak 2017
Elektrik kesintileri jeneratör satışlarını artırdı03 Ocak 2017
“Türkiye ihracatı 2017 yılında 155 milyar dolara yükselecek”03 Ocak 2017
Çipli Kimlik Kartı İçin İlk Başvuru Vali Çiçek’ten 02 Ocak 2017
Muğla Barosundan Saldırı Tepkisi02 Ocak 2017
Fotoğraf ile ispat dönemi başladı29 Aralık 2016
KOBİ’ler kağıtsız iş yapmak istiyor29 Aralık 2016
GEKA 90. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MUĞLA AKYAKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ29 Aralık 2016
GEKA 90. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI MUĞLA AKYAKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ29 Aralık 2016
Ormancılardan Köy Okuluna Hediye27 Aralık 2016
KARAKUŞ’TAN MADALYA TÖRENİ AÇIKLAMASI 27 Aralık 2016
BÜYÜKŞEHİR LYKİA HABER’DEN DALAMAN AK PARTİYE NEZAKET ZİYARETİ 26 Aralık 2016
Komisyon Sözcüsü Mihrimah Belma Satır, Marmaris’e ‘Gazi’ unvanı verilmesini önerdi.21 Aralık 2016
ŞİRKETLER ŞİKÂYET SİTELERİNİ DİKKATE ALMIYOR21 Aralık 2016
225 Şişe Kaçak İçki Yakalandı21 Aralık 2016
FTSO 5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ MESLEK GRUBU SEÇİMİ YAPILDI21 Aralık 2016
ESNAF FAIZSIZ KREDİ DESTEĞİ ICIN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU.21 Aralık 2016
“Muğla Masalları” Miniklerin Beğenisini Kazandı 21 Aralık 2016
YİĞİT BETON’DAN TRAFİKTE GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ03 Aralık 2016
Dört Mevsim Tatilin Adresi D-Resort Göcek’ten Dört Mevsim Spor01 Aralık 2016
TOYOTA'NIN KADIN ÇALIŞANLARI “KADINA ŞİDDETİ” YÜZLERİNE YANSITTI01 Aralık 2016
SOSYAL MEDYA TÜRKİYE’NİN İKİNCİ HABER KAYNAĞI OLDU28 Kasım 2016
Her ileri gidiş için, bir sahip çıkmaya ihtiyaç var26 Kasım 2016
HOBİ TAŞ EV YAPIM HİKAYESİ FERDA BAYKAN'DAN22 Kasım 2016
ÖZEL FETHİYE BALKAN ORTAOKULUNDAN SINAV KAYGISI VE ANNE BABA TUTUMU SEMİNERİ22 Kasım 2016
TGC-KAS 83. Yerel Medya Semineri tamamlandı21 Kasım 2016
Kim kiminle evlenirse mutlu olur?20 Kasım 2016
Muğlalılar kendi seslerine sahip çıkmalılar16 Kasım 2016
Muğlalılar kendi seslerine sahip çıkmalılar16 Kasım 2016
BİLGİFEN TEOG ÖNCESİ “SİNAN KAYGISI ve BAŞ ETME YÖNTEMLERİ” SEMİNERİ DÜZENLEDİ16 Kasım 2016
Muğlalılar kendi seslerine sahip çıkmalılar16 Kasım 2016
TÜRKONFED Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi 14 Kasım’da KADIN LİDERLER TÜRKONFED’İN ULUSLARARASI KADIN ZİRVESİ’NDE BİRARAYA GELECEK12 Kasım 2016
İş’in Kalbi MÜSİAD EXPO’da Atacak! 16.MÜSİAD EXPO BAŞLIYOR08 Kasım 2016
İş’in Kalbi MÜSİAD EXPO’da Atacak! 16.MÜSİAD EXPO BAŞLIYOR08 Kasım 2016
Hiçbir Oyun Bu Kadar Haklı Olmamıştı02 Kasım 2016
Hiçbir Oyun Bu Kadar Haklı Olmamıştı02 Kasım 2016
iPhone Şarjlarını Oje ile Muhteşem Sanat Eserlerine Çeviren Deniz Akmehmet ile Tanışın!29 Ekim 2016
KADIN GİRİŞİMCİLER MUĞLA’DA17 Ekim 2016
TAMDEM PİLOTLUĞU MESLEK OLUYOR08 Ekim 2016

Anasayfa | Bodrum Belediyesi
Flaş Haber : Muğla’da gayrimenkule Dair Her şey sloganı ile yola çıktık.
CH
UA-49233593-1