Ana Sayfa      Muğla      48Tatil      Siyaset      Tarım      Alışveriş      Sağlık      İlçelerden Haberler      Otomotiv      48 gayrimenkul      Spor   
 
Ana Sayfa > Siyaset

SAĞLIK SİSTEMİ TOPLUMU İYİLEŞTİRMEK YERİNE HASTA ETMİŞTİR”
08 Nisan 2016
CHP Sağlık Sistemi, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Komisyon üyeleri Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Bursa Milletvekilleri Dr. Ceyhun İrgil ve Ecz. Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık’ın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ile ilgili TBMM’de Basın Toplantısı yaptı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 

 

 SAĞLIK SİSTEMİ TOPLUMU İYİLEŞTİRMEK YERİNE HASTA ETMİŞTİR”

 

7 Nisan 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü Anayasası yürürlüğe girdi. Bu nedenle 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, 7-18 Nisan Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu senenin ana konusu Diyabet.

2012 yılında, diyabet tüm dünyada1.5 milyon ölüme neden oldu ve bu ölümlerin %80’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelere ait idi. 2030 yılında ise diyabetin  tüm dünyada ölüm nedenlerinden 7. sıraya geleceği öngörülmektedir.

Geçtiğimiz haftada kanser haftası idi.  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi verilerine göre, Dünya genelinde yılda 14 milyon kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. 8 milyon kişi kansere bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir.  Türkiye’de ise her yıl 175 bin kişiye, her 100 bin erkeğin 267’sine ve her 100 bin kadının 187’sine kanser teşhisi konulmaktadır.  Ortalama 75 bin kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

 

Sağlık Politikaları Hasta Bir Toplum Yarattı

 

  1. yılından bu yana;

  • Hastaneye başvuru sayısı 3 kat,

  • Acile başvuran hasta sayısı 10 kat,

  • Ameliyat sayısı ise 5 kat artmıştır.

 

  1. milyon nüfusu bulunan ülkemizde,

  • 2002 yılında 209 milyon olan hastaneye başvuru sayısı 2014 yılında 644 milyona,

  • 2002 yılında 2 milyon olan ameliyat sayısı, 2014 yılında 14 milyona,

  • Acil servise başvuran kişi sayısı 10 milyondan 100 milyona çıkmıştır.  

Bu rakamlar ışığında; senede 3 kere hekime giden vatandaşlarımız artık günde ortalama olarak 8, hatta 8’den fazla kez hekime gitmektedir.

Kamu hastanelerine başvuru sayısının artmasına paralel olarak, sağlıktaki özelleştirmenin bir sonucu olarak özel hastanelere de başvuru sayısı 12 senede 13 kat artmıştır.

Böylesi bir ortamda bir hekim günde ortalama 100-150 hastaya bakmak zorunda kalmaktadır.

 

Sağlıkta Memnuniyetsizlik Arttı

Sağlık sisteminden memnun olmayanların oranı 2012’de yüzde 12,2 iken, 2014’de yüzde 17’ye çıkmıştır.

 

Randevu Sistemi Ranta Çevrilmiştir

Hastanelere erişim açısından sorunlar randevu almak için telefon edildiğinde başlamaktadır. Randevu almak için 182 Randevu Hattını arayan vatandaşlarımız en az 5 lira ödemek zorunda bırakılmaktadır. Randevu alabilseler de alamasalar da bu ücreti ödemek zorunda kalmaktadırlar.

 

Randevu hattının ücretli olması ve hastaların telefonla randevu sistemine mecbur bırakılması, hastaların en çok şikâyet ettiği önemli konulardan birisidir.

 

Katkı Payı Sağlıkta Niteliği Düşürüyor

Bunun yanında sağlık hizmetlerinde 14 kalemde alınan katkı payı, sağlık hizmetine herkesin eşit koşullarda ulaşamaması sağlıkta niteliğinin düşmesine neden olmuştur. 

Bunun yanında sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri için ödenen primlerle beraber vatandaşın cepten ödeme yapması, devlet-toplum ilişkisinin geldiği durumun vahametini de gözler önüne sermektedir.

Sağlık Bakanının da 2015 yılında yaptığı “sağlıkta ilave alınan katkı payını kaldırma imkânı var ama gereği yok” açıklaması sağlığın her geçen paralı hizmet haline bilinçli olarak getirildiğinin açık bir ifadesidir.

 

Sağlık Harcamaları Cepten Yapılıyor

TÜİK 2014 yılı Sağlık Harcamaları Araştırmasına göre, cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2013 yılında %16,8 iken, 2014 yılında bu oran %17,8’e yükselmiştir.

2016 yılında cepten yapılan harcamaların %20’lere ulaşacağı tahmin edilmektedir.

 

 

 

 

 

Sağlıkta Dönüşüm Hastane Hastası Bir Toplum Yarattı

Hastanelerde hasta kuyrukları uzarken, muayene süreleri performans sistemi nedeniyle kısalmaktadır.

Bu durum vatandaşı özel sağlık kuruluşlarına mecbur bırakmaktadır.

Özel sağlık kuruluşlarından alınan fark ücretleri de %200’ü bulmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programı hekime güvenmek yerine, aynı şikâyet için doktor doktor dolaşan hastane hastası bir toplum ortaya çıkarmıştır.

sağlıkta dönüşüm politikası ile doktora ve sağlık kuruluşuna erişimin kolaylaştığı söylemi, nitelikli sağlık hizmetine ulaşımın zorlaşmasından kaynaklı çökmüştür.

 

İlaç Kullanımı Arttı

Sağlık Bakanlığı Verilerine göre Türkiye’de 2014 yılında 1 milyar 969 milyon kutu olan ilaç tüketimi, 2015 yılında 2 milyar 46 milyona yükselmiştir. Kişi başına ilaç tüketimi neredeyse 26 kutuyu bulmaktadır.

Türkiye kişi başı ilaç harcaması bakamından 34 OECD ülkesi arasında son sıradadır. OECD ortalaması 527 dolar Türkiye için bu rakam 140 dolar civarındadır.

Toplam reçete içerisinde antibiyotikler önemli bir yer tutmaktadır.

OECD 2015 Sağlık Raporuna göre, Türkiye her bin kişi için günlük antibiyotik kullanımında ülkemiz binde 42,2’lik antibiyotik kullanımı ile dünyada birinci sırada. Antibiyotiklerin basit hastalıklara karşı etkisiz kaldığı ülkeler arasında ise ilk 3’te yer almaktadır.

 

Türkiye Sağlığa En Az Para Ayıran Ülke

Türkiye’de sağlık için GSYH’nın %6,1’i kadar harcama yapılabiliyor.

Devletin sağlık için yaptığı harcama GSYH’nın %4,4’ü.

Vatandaşların yaptığı harcama ise %1,6’sına denk geliyor.

 

Kişi Başına Sağlık Harcamaları

Türkiye’de kişi başına 984 Dolar sağlık harcaması yapılırken, OECD ülkelerinden ABD’de 8745 Dolar, Kanada’da 4602 Dolar, Yeni Zelanda’da 3172 Dolardır.

Sağlık harcamalarının %15,4’ünü vatandaşlar kendi ceplerinden karşılıyor.

 

Her 1000 kişiye sadece 2,5 hastane yatağı düşüyor

Dünya genelinde her on bin kişiye 30 hastane yatağı düşerken, Avrupa ülkelerinde ise bu rakam 60 yatağa kadar çıkıyor.

Türkiye’de ise her on bin kişiye 26,5 hastane yatağı düşmektedir. Türkiye batı ülkeleri içerisinde hastane yatağı açısından en alt sıralarda.

 

Türkiye Hekim Sayısında Avrupa’nın Çok gerisinde

Türkiye’de 175 olan 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı AB ülkelerinde 325’i, Avrupa ülkelerinde ise ortalama 331’i buluyor.

Türkiye’de hekim sayısının AB ortalamalarına ulaşabilmesi için yaklaşık olarak 110 bin hekime ihtiyacı bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığının kendi verilerine göre Türkiye’de 50 olan 100 bin kişiye düşen pratisyen hekim sayısı, AB ülkelerinde 87’ye kadar çıkıyor.

 

Türkiye Bebek Ölümlerinde Üst Sıralarda

Maalesef OECD verilerine göre Türkiye her 1000 canlı doğum başına 7,4 bebek ölümü ile bebek ölümlerinde de OECD ülkelerine fark atmış bulunmaktadır.

 

Eczacılar Kaderine Terk Edilmiştir

11 yıldan bu yana ilaç fiyatları 572 kez düşmüş, eczane raflarında bedelsiz kamulaştırma yapılmış, artan masraflar karşısında eczacılar kaderine terk edilmiştir.

Bugün eczanelerimizin yüzdesel olarak yarısından fazlası “düşük cirolu eczane” dediğimiz kategoride yer almaktadır ve kapanma riskiyle karşı karşıyadır.

Eczane Ekonomileri Profil Araştırması’na göre eczanelerin % 63,8’i gibi büyük bir çoğunluğunun ekonomik kırılganlığa sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Eczacıların % 54,8’i kredi kullanmakta; kredi kullanan eczacıların % 66’sı ise sürekli olarak kredi almak zorunda kalmaktadır.

Eczacı, eczanesinin ekonomik sürekliliğini sağlayabilmek için borçla yaşamaktadır. Ciro kaybı ile ters orantılı olarak artan eczane giderlerinin eczacı üzerinde yarattığı basınç tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Katkı paylarının eczaneler yoluyla tahsil edilmesi, eczacılarla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmekte, bu da eczacılara yönelik şiddetin artmasına neden olmaktadır.

 

Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları Daha da Kötüye Gitmektedir

Sağlık alanındaki toplumsal yıkımdan en çok sağlık çalışanları etkilenmiş, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve mobbing 16 kat artmıştır.

Bunun yanında sağlık çalışanlarının özlük hakları giderek daha da kötüleşmiştir. Sağlık çalışanları iş güvencesi, aşırı iş yükü, sonu gelmeyen nöbetler, yıpranma payının olmaması, emeklilikte sefalet gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Her geçen gün artan iş yoğunluğu ve güvensiz bir çalışma ortamında özveri ile çalışan asistan hekimler, yıpranma payı alamayan sağlık çalışanları ve emekli hekimlerin sorunları ise çığ gibi büyümektedir.

9 sağlık ve meslek örgütünün sağlık çalışanları ile yaptığı anketin sonuçları bu anlamda oldukça çarpıcıdır. Ankete göre sağlık çalışanlarının öne çıkan sağlık sorunları şu şekildedir:

“Geleceğim için kaygılıyım, emekli aylıkları çok düşük”

“Dinlenemiyorum, kendimi sürekli yorgun hissediyorum, iş yüküm çok ağır”

“Nitelikli hizmet sunamamaktan dolayı mutsuzum”

“Yıpranıyorum, yıpranma payımı alamıyorum”

“Yöneticiler adaletsiz, baskıcı, kayırmacı”

“Çalışma alanlarımızda iş barışı yok”

“Geçinemiyorum”

“Şiddete uğruyorum, çalışma ortamları güvenliği değil   

“Mesleki olarak kendimi yenileyemiyorum, mesleki doyumum yok”

“İş güvencem yok, işten atılma/sürgün tehdidi hissediyorum”

Sağlıklı bir toplum yaratmak için, halkın sağlığı için, sağlık emekçilerinin güvenceli iş talepleri için sağlıkta gerçekleştirilen yıkıma dur denilmelidir.

 

Sağlıkta Şiddet Artıyor

Sağlık çalışma ortamı, son yıllarda şiddetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri haline gelmiştir. Acil servislerde çalışan sağlık personeli üzerinde yapılan çalışmada son 5 yılda sözlü şiddete maruz kalanların oranı %61, fiili şiddete maruz kalan/tanık olanların oranı %16 ve tehdide maruz kalanlarının oranı %23’tür.

Sağlık çalışanlarına ve özellikle hekimlere yönelik artan şiddetin nedenleri arasında; son yıllarda hekim saygınlığına vurulan darbe, Başbakan Erdoğan’ın, Bakanların, yöneticilerin ve yetkililerin her aksaklıkta hekimi hedef gösteren kışkırtıcı açıklamalarının etkisi büyüktür.

Sağlık kuruluşlarının fiziksel yetersizliği, personel eksikliği, işgücü fazlalığı nedeniyle yorgun düşen sağlık çalışanlarındaki iletişim kopukluğu da bu durumu tetiklemektedir.

Sağlık Bakanı, “halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin arttığını” her fırsatta dile getirse de doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması bu iddiayı çürütmektedir.

Aralık 2015 tarihine kadar Beyaz Kod uygulaması verilerine göre yaklaşık üç buçuk yılda 12 bin 594ü fiziksel, 25 bin 659u sözel olmak üzere toplam 38 bin 253 şiddet başvurusu alınmıştır.

2012 yılı içerisinde; toplam 5079 şiddet başvurusu, 2013 yılı içerisinde; toplam 10.715 şiddet başvurusu, 2014 yılı içerisinde; toplam 11.174 şiddet başvurusu, 2015 yılı içerisinde; 11.285 şiddet başvurusu kayıt altına alınmış. Görüldüğü üzere, iktidarın sağlık politikaları sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayabilmekten gittikçe uzaklaşmış ve her yıl sağlıkta yaşanan şiddet artış göstermiştir.

 

Valilik Kararıyla Hekimler Görevden Alınıyor

Araştırmalara göre, 2010 yılında bin 843’ü uzman bin 794’ü pratisyen doktor olmak üzere toplam 3 bin 637 doktor Sağlık Bakanlığı'ndaki görevinden istifa etti. 2011 yılında ise 2 bin 633 uzman, 2 bin 720’si pratisyen olmak üzere toplam 5 bin 353 doktor istifa etmiştir. Bir yılda doktorların istifasında bin 716’lık bir artış olmuştur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Mahmut Bakay İzmir Valiliği’nin kararıyla 29.3.2016 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır.

Karara gerekçe olarak, Dr. Sürenkök’ün 15.12.2015 tarihinde saat 19:00’da Diyarbakır Sur’daki sokağa çıkma yasağına ilişkin İzmir’de yapılan basın açıklamasındaki sözleri ve toplantı sırasında atılan sloganlar gösterilmiştir. Söz konusu konuşmasında Fatih Sürenkök, sokağa çıkma yasakları nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan güçlükleri, hastaların hastanelere ulaşamadığını, orada çalışan hekimlerin ve sağlıkçıların zorluklarını aktarmış ve bunların düzeltilmesini talep etmiştir.

 

Sağlık Ocakları Karakollara Dönüştürülüyor

Diyarbakır’ın birçok ilçesinde bulunan sağlık ocakları, okul ve yurt gibi kamu hizmeti veren kurumlar karakola dönüştürülüyor. Sur, Bağlar ve Yenişehir merkez ilçelerinde toplamda 11 ilkokul, 2 yurt, 6 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) karakola dönüştürülüyor. Söz konusu kamu kurumlarından bazıları boşaltılıp karakol yapımı için yıkılırken bazıları da gündüz çalışmalarına devam ederek gece karakol olarak kullanılıyor.

DİHA’nın haberine göre; karakollara çevrilen okul, hastane ve yurtların yazılı bir istek olmaksızın sözlü verilen emirlerle karakola çevrildiği öğrenildi.

Sur ve Bağlar ilçelerinde karakol yapılması planlanan ve bir kısmının yıkımına da başlanan kurumların isimleri şöyle:

Bağlar Nükhet Coşkun Caddesi’nde bulunan 2 ve 3 No’lu ASM’nin yıkımı yapıldı. Karakol yapılması için hazırlıklar yapılıyor. Bağlar’daki ASM 10 doktor, 10 hemşire ile 40 bin hastaya hizmet veriyordu. ASM’nin karakola dönüştürülmesi kararıyla birlikte 7 doktor ve 7 hemşire Bağlar Aile Çocuk Sağlığı Merkezi’ne gönderilirken, 3 doktor ve 3 hemşire de Bağlar 2 No’lu ASM’ye gönderildi.

Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi Melikahmet Caddesi’nde bulunan 1 No’lu ASM’nin karakola çevrilmesi kararı çıktığı iddia eiliyor. ASM 4 doktor, 4 hemşire ile 40 bin nüfusa hizmet veriyordu.

Bağlar 5 ve 6 No’lu ASM’lerin yıkılarak karakola dönüştürüleceği belirtildi. Ablukanın devam ettiği Sur’un Yenikapı, Dabanoğlu, Mardinkapı mahallerinde bulanan 3 ASM’nin de ne durumda olduğu bilinmiyor.

 

 Hükümetin Sağlık Politikaları başarısızdır. Hastane hastası bir toplum yaratmıştır.

 

Herkesin nitelikli sağlık hizmetine ücretsiz ve eşit bir biçimde ulaşabilmesi dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Sağlık Hastasını kutlar, sağlık dolu günler dileriz.

 

CHP Sağlık, Hastaneler ile Hasta ve Engelli Haklarını İzleme ve İnceleme KomisyonuFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Siyaset Haberleri

Başlık Tarih
 
Bakan Zeybekci: Katar'a ablukayı İzmir ile kırdık03 Ağustos 2017
BAKAN ZEYBEKÇİ, MUĞLA EKONOMİ BULUŞMASINDA20 Mart 2017
ÖZYER VE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN SOYLU’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ17 Ağustos 2016
Darbe sandıkta olur15 Ağustos 2016
MHP’Lİ ERDOĞAN: TURİZMCİ CAN ÇEKİŞMENİN DE ÖTESİNDE BİTTİ!05 Ağustos 2016
ÖZYER’DEN MEVKİDAŞLARINA “15 TEMMUZ” MEKTUBU05 Ağustos 2016
AK PARTİ İL BŞK KADEM METE; Milletimizin başı sağolsun29 Haziran 2016
MHP’li Doğan’dan iftar yemeği27 Haziran 2016
Bakan Zeybekçi Muğla Valiliğini Ziyaret Etti26 Haziran 2016
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.23 Haziran 2016
CHP Muğla Milletvekilleri Milas’a Çıkarma Yaptı16 Haziran 2016
BU IZDIRABI YAŞATANLAR HESAP VERECEK09 Haziran 2016
Ak Parti Seydikemer İftarda Buluştu09 Haziran 2016
CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ AV.AKIN ÜSTÜNDAĞ’IN TBMM’NİN 96.AÇILIŞ YILDÖNÜMÜ İLE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI.22 Nisan 2016
MHP’NİN TURİZM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI ÖNERGESİ AK PARTİ OYLARIYLA REDDEDİLDİ!02 Nisan 2016
CHP Muğla Milletvekili Demir: “İnsan Hakkı İhlalleri Konusunda Ayrımcı Davranmaktadır”31 Mart 2016
“BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜN ATEŞİ HİÇ SÖNMEYECEKTİR”22 Mart 2016
Ağzına Siyah Bant Takarak Protesto Etti06 Mart 2016
ÖZYER "TURİZME DOĞRUDAN 255 MİLYON TL DESTEK"02 Mart 2016
BODRUM DEVLET HASTANESİ’NİN İHALESİ YAPILDI03 Şubat 2016
MUĞLA MHP MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOGAN YENİ YIL KUTLAMASI29 Aralık 2015
MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan: “Ücretsiz Göcek Tüneli Nerede?”22 Aralık 2015
MUĞLA’YA BAKAN GEREK…14 Kasım 2015
Şimdi Muğla’mıza yatırım getirme, Muğla’mız için, Muğlalı hemşerilerimiz için koşturma vaktidir.04 Kasım 2015
“Güneydoğu’daki oylar, devlete sahip çıkıldığının göstergesidir”03 Kasım 2015
Siyaset bilimci Prof.Dr. Baydur: “Halk AK Parti’ye hatırı sayılır kredi açtı”03 Kasım 2015
Muğla'da yatırımların önü açılırsa çok güçlü bir ekonomiye sahip olabilir29 Ekim 2015
Acar ÜNLÜ'den Halka Mektup "Nasıl bir Türkiye" 28 Ekim 2015
ÖZYER "MHP TABANI KOALİSYONU İSTEDİ, DEVLET BAHÇELİ İSTEMEDİ"22 Ekim 2015
MİLLETVEKİLİ ÖZYER: " FETHİYE ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANDIRACAĞIZ"09 Ekim 2015
CHP OTOBÜSÜNE SALDIRI05 Ekim 2015
KERAMETTİN YILMAZ TEMPOYU ARTTIRDI18 Eylül 2015
KERAMETTİN YILMAZ FETHİYE CHP İLÇE BAŞKANLIĞI ADAYLIK AÇIKLAMASI; Genel Seçimlerdeki Oy Oranımızı Yükseltebilmek İçin İlçe Başkanı Adayı Oldum12 Eylül 2015
ÜLKÜ OCAKLARI PROVAKASYONLARA GELMEYECEKTİR.12 Eylül 2015
AK PARTİ 26 Dönem milletvekilliği aday adayları 37 kişi oldu. 04 Eylül 2015
Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde “1. Seviye 4 (Dört) Yataklı Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi Açılması” Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.06 Ağustos 2015
MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDILAR15 Haziran 2015
Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı’dan, tüm vatandaşlarımıza açık mektup06 Haziran 2015
SAKARYA'DA VATANDAŞ DERTLERİNİ ANLATTI18 Mayıs 2015
SAKARYALI GAZETECİLER BASINDA ÖZGÜRLÜK YOK DEDİ.18 Mayıs 2015
MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI10 Mayıs 2015
Mhp Milletvekili adayı Mehmet Erdoğan'dan teşekkür10 Mayıs 2015
KARSLI; ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN10 Mayıs 2015
MEHTERANLI AÇILIŞA BÜYÜK İLGİ08 Mayıs 2015
VATANDAŞ AKSARAY DEĞİL HALKSARAY İSTİYOR.08 Mayıs 2015
Başkan Saatcı’dan, ‘Dik Duruş’ ziyareti07 Mayıs 2015
PROFESÖR DR. CİNAZ SEYDİKEMER’İ KARIŞ KARIŞ GEZDİ04 Mayıs 2015

Anasayfa | Bodrum Belediyesi
Flaş Haber : Muğla’da gayrimenkule Dair Her şey sloganı ile yola çıktık.
CH
UA-49233593-1